Общи условия

Общите условия описани в това споразумение важат за всички потребители на Greenmenu.bg.

За да използвате услугите предоставени от сайта, Вие трябва да се запознаете с посочените Общи Условия.

Потребител е всяко лице, което се е регистрирало в Greenmenu.bg и използва услугите, предоставени от сайта. Потребителят има право на достъп до информацията, която е въвел, както и право на възможност за корекция.

Потребителят има право да поиска изтриване на съществуващите за него данни, позволяващи идентифицирането му, но това ще включва и закриване на неговия профил.

Greenmenu.bg има право да закрие и/или изтрие, ограничи достъпа до информация, услуги или профил на произволен потребител/и, по своя преценка и без право на преразглеждане при нарушаване на Общите условия.

Greenmenu.bg не носи отговорност за щети възникнали заради невъзможност да се използва част или цялата система поради технически причини, независимо от обстоятелствата, които са довели до това - технически проблеми, техническа профилактика, решения на мениджмънта и др.

Greenmenu.bg не носи отговорност в случай на загубена информация или на невъзможност за запазване на информация, въведена в сайта.

С диагностична и статистическа цел, за поддръжка на определени функционалности на услугите и за нуждите на рекламата, Greenmenu.bg събира информация, която сама по себе си не може да идентифицира конкретен индивид - дата/час на посещенията, IP адрес, тип на операционната система, разделителна способност, тип на браузъра, последен посетен сайт и др.

Информация, идентифицираща конкретен Потребител и съдържаща се в базата данни на Greenmenu.bg не може да се предоставя на трети лица, освен в случаите, когато това се изисква от оправомощените органи в съответствие с българското законодателство или когато е изрично разрешено от Потребителя.

С успешното приключване на вашата регистрация Вие потвърждавате, че сте запознати и приемате настоящите условия.

Данните в своя профил можете да променяте от линк Профилни настройки.

Преди да използвате функциите на Greenmenu.bg влезте в своя профил, от „Вход”.

Greenmenu.bg дава възможност за публикуване на рецепти, като се избере бутона „Добавете рецепта“ и се следват инструкциите на формата за добавяне на рецепта. Всеки потребител има възможност да създава лични папки, с цел категоризиране на рецепти. Рецептите могат да бъдат запазвани в Чернова или публикувани на сайта, като в случай на избиране на бутона „Публикувай“, рецептата бива преглеждана от администраторите на сайта и в случай на коректно въведено съдържание, рецептата се публикува и става видима за всички потребители.

Greenmenu.bg има за цел публикуване на вегетариански и веган рецепти. Всякакво съдържание, различно от желаното няма да бъде одобрено и съответно публикувано на сайта.

Greenmenu.bg предоставя възможност за добавяне на съставките от рецептите към Списък за пазаруване. Това става чрез избиране на бутона преди всяка съставка. За да сте сигурни, че съставката е добавена успешно, трябва да видите съобщение „Съставката е добавена в списъка за пазаруване“. Потребителят има възможност за редактиране, изтрива и добавяна на допълнителни съставки.

Списъкът за пазаруване предоставя възможност за добавяне на допълнителни продукти, които не са част от рецептите. Това става чрез натискане на бутона „Добави нов продукт“ и съответно въвеждане на наименованието на продукта и неговото количество.

След като потребител е влязъл успешно в своя профил той има възможност за добавяне на рецепти в „Любими“. Това става чрез избиране на бутона „Добави в любими“, който се намира в горния десен ъгъл на изображението на всяка рецепта.

Greenmenu.bg дава възможност за търсене в сайта, чрез избиране на функцията „Търсене“ и въвеждане на желана ключова дума. Резултатите включват всеки текст, който съдържа ключовата дума, която е обект на търсене.

Всеки потребител на Greenmenu.bg има възможността да следи за различни промени, които ще се визуализират под формата на нотификации в раздел „Нотификации“.

Greenmenu.bg дава възможност за въвеждане на коментари на всяка рецепта. За целта след въвеждане на съдържание в полето се избира бутон „Добави коментар“.

В съдържанието на Greenmenu.bg са използвани запазените знаци и снимки, които са обект на авторско право.

Употребата им с търговска, рекламна или друга обществена цел, употребата чрез публично разпространение, копиране, публикуване в други уебсайтове в глобалната мрежа, създаването на производни материали, промените в съдържанието, предаването, излагането, възпроизвеждането на съдържанието, създаването на вторични материали са нарушения на авторските и сродните им права и се преследват от закона.